Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
 Liên kết
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

  Đang truy cập: 202  
 
2 4 7 0 0 0
 
 
Tin tổng hợp
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011

Số tư liệu: 5239/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành: 08-08-2011
Tệp đính kèm: 5239NG.rar

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
                       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung, hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên lên ngạch giáo viên trung học cao cấp; căn cứ Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 5 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức; căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày 5 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ công chức; căn cứ công văn số 2037/BNV-CCVC ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ về đề án thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU

Thông qua việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp, đội ngũ giáo viên trung học trong các cơ sở giáo dục sẽ nâng cao trình độ về mọi mặt đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những giáo viên trung học có đủ điều kiện được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cao cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Giáo viên hiện đang công tác tại các trường trung học cơ sở và đang hưởng lương ở ngạch giáo viên trung học cơ sở chính, mã số ngạch 15a.201.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Ngày 09/08/2011
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Ngô Thị Loan Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: 66B Quang Trung - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - ĐT: (0320) 3853 711
Website: www.pgdhaiduong.edu.vn - Email: info@pgdhaiduong.edu.vn